Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Kriterier/vilkår

Du kan vanskelig benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommunen. 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Samferdselsdepartementet har pplagt alle fylkeskommunene å organisere en ordning med tilrettelagt transport.

aaa

Lover og retningslinjer

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunale retningslinjer.

Lover

Forvaltningsloven

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Skjema kan fåes ved henvendelse til Hjemmesykepleien, eller i Helsesenterets ekspedisjon.

Skjema

Vedlegg

Legeerklæring

Søknaden sendes til

Skjervøy Helsesenter

Hjemmesykepleien 

Sandvåghaugan 1

9180 Skjervøy

Saksbehandling

Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Hjemmesykepleien
Telefon:77775730
Besøksadresse:Sandvåghaugan 1 9180 SKJERVØY

Andre opplysninger

Web levert av CustomPublish AS