Tilkallingsvikarer til Skjervøy sykestue og sykehjem

Skjervoy Helsesenter

Skjervøy sykestue og sykehjem har behov for tilkallingsvikarer som kan jobbe i turnus. Det vil være mest behov for arbeid kveld og helg. 
Har du helserelatert erfaring og/eller utdanning så er detet en fordel, men ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt. 

Kontakt: Virksomhetsleder Åshild Hansen tlf: 77 77 57 42/97 67 74 26
Epost: ashild.hansen@skjervoy.kommune.no

Web levert av CustomPublish AS