Streik i KS-området men Skjervøy kommune er ikke berørt foreløpig

Meklingen førte ikke fram. Rundt 17000 arbeidstakere er dermed tatt ut i streik fra arbeidstidens start fredag 28. mai.
info_100x97

Meklingsmannen fant ikke grunnlag for å legge fram en skisse.

Kommuner og fylkeskommuner hvor arbeidstakere er tatt ut i streik, rapporterer til KS. Medlemmenes rapporter sammenstilles av KS som informerer Helse- og omsorgsdepartementet og Statens Helsetilsyn om forhold som kan ha innvirkning på liv og helse.

KS vil informere om streiken her på våre hjemmesider. Det vil fortløpende bli informert om eventuelle opptrappinger av streiken. For bedre oversikt over f.eks skoler og barnehager som er tatt ut i streik, oppfordrer vi til å gå inn på hjemmesidene til aktuelle kommuner og fylkeskommuner.

Se for øvrig artikkel på www.ks.no/streik

Alt om tariffoppgjøret på www.ks.no/tariff

Web levert av CustomPublish AS