STENGTE scooterløyper i Skjervøy kommune

stengt sccooterløype

Scooterløyper i Skjervøy kommune stenges på grunn av faregrad 4 for snøskred

På grunn av varsel om faregrad 4 for utløysing av snøskred er alle scooterløyper stengt. Ber om at dere følger med på åpning og stenging av løyper på hjemmesiden. Endringer kan skje hurtig. Følg også med på varsom.no for ytterligere skredinformasjon.

Web levert av CustomPublish AS