Søknad om spillemidler - 2019

Søknadsfrist: 15.10.2018

SPILLEMIDLER - 2019

Søknadsfrist: 15.oktober - 2018

Fylkes_kommunen_180x71

TILSKUDD AV SPILLEMIDLENE TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet innen følgende anleggskategorier:

•  Ordinære anlegg - nye og rehabilitering

•  Nærmiljøanlegg

Merk! Søknader, både nye og fornyede, skal fremmes elektronisk.

 

Søknadsskjema og bestemmelser finnes på www.idrettsanlegg.no

Søknadsfrist:15. oktober 2018

 

Ved spørsmål vedrørende søknad, kontakt kultur og- undervisning

v/Monica Wolf 77775542/Tone Nilsen 7777554

 

 

 

 

 

Informasjonsmøter om spillemidler :

 

        27. august   kl. 18.00 – 21.30    Reisafjord Hotell , Sørkjosen, Nordreisa

 

På møtene vil vi også informere om spillemidler til friluftslivsanlegg, herunder også tilskudd til skilting og gradering av turløyper og stier, samt annen tilrettelegging for friluftsliv.

 

All påmelding skjer til: johnni9@online.no eller sms på mobil 995 77 390

 

 

Web levert av CustomPublish AS