Skjervøy

Kystbyen i Nord-Troms

Kommunens folketall har vist en jevn vekst siden 1945. Samtidig er det skjedd en forholdsvis sterk sentralisering til tettstedet og administrasjonssentret Skjervøy (2375 innb. 1995). Ved utgangen av 1997 var folketallet i Skjervøy rett under 3.000. I perioden 1946-80 hadde tettstedet en gjennomsnittlig vekst på 4% årlig.
Skjervybilde1_tn
Dette er et resultat av en bevisst politikk med sikte på å gjøre Skjervøy til distriktssenter i Nord-Troms. Skjervøy kommune har av Troms Fylkeskommune blitt fastsatt til å være det maritime senteret i Nord- Troms. Som et ledd i dette har staten engasjert seg i utbyggingen av fiskeforedlingsindustrien."
Web levert av CustomPublish AS