Skjervøy kommune trenger tilkallingsvikarer innenfor flere etater

stilling ledig

Vi trenger tilkallingsvikar innen følgende etater/yrker:

 

Hjemmetjenesten:

  • Hjemmehjelp for bistand i hjemmet som renhold og hjelp med andre praktiske gjøremål. Du må ha sertifikat til bil og kunne gjøre deg forstått på norsk. Opplæring vil bli gitt. Kontaktperson virksomhetsleder Eldbjørg Nyvoll tlf 77 77 5732, epost: eldbjorg.nyvoll@skjervoy.kommune.no
  • Pleieassistent/helsefagarbeider som jobber turnus, mest helge og kveld. Har du helserelatert erfaring så er det en fordel, men ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt. Kontaktpersoner Eldbjørg Nyvoll og avdelingssykepleier Hilde Solberg tlf 77775734/30, epost: hilde.solberg@skjervoy.kommune.no

 

Skjervøy sykestue og sykehjem:

  • Pleieassistenter/helsefagarbeider 0som kan jobbe i turnus. Det vil være mest behov for arbeid kveld og helg. Har du helserelatert erfaring og/eller utdanning så er det en fordel, men ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt. Kontaktperson: Virksomhetsleder Åshild Hansen tlf: 77 77 57 42/97 67 74 26, epost: ashild.hansen@skjervoy.kommune.no

 

Teknisk etat:

Renholder for renhold av kommunale bygg som tilkallingsvikar. Har du erfaring fra renhold så er det en fordel, men ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt. Bør gjøre deg forstått på norsk.  Kontaktperson Knut Vidar Isaksen tlf: 77775529 /92409180, epost: knut.vidar.isaken@skjervoy.kommune.no

Web levert av CustomPublish AS