Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Skoleveien 6, Skjervøy rådhus 2. etg - Sentraladministrasjon

Postadresse: Postboks 145, 9189 Skjervøy

Telefonnummer: 77775500 (Hovedlinje)

E-post, personalsjef (klikkbar lenke)

 

Personalsjefen ivaretar strategisk arbeidsgiverpolitikk og overordnet personalforvaltning på vegne av rådmannen. Dette inkluderer utviklingen av overordnede mål og strategier for kommunenes arbeidsgiverrolle, utviklingen av system, rutiner og regler innen personal, lønn, HMS, kompetanse, organisasjonsutvikling, samt å være partsrepresentant som arbeidsgiver i forbindelse med forhandlinger og andre arbeidsrettslige situasjoner.

Verneombud

Hovedverneombud for Skjervøy kommune er Heidi Granberg. 

Kontaktinformasjon: 
E-post: heidi.granberg@skjervoy.kommune.no;
Telefon: 41316488
Kontortid: en dag i uken, kontakt Heidi for å avtale tid.  
Kontorsted: Sentraladministasjonen, Skjervøy rådhus. 

Verneombudene har fellesmøte 4 ganger pr. år.

Informasjon om arbeidet til verneombudene finnes på arbeidstilsynet side (klikkbar lenke)

Andre verneombud i Skjervøy kommune:

Navn

Virksomhet

E-post

Sylvi Nilsen

Skjervøy barneskole

Sylvi.nilsen@skjervoy.kommune.no

Nina Mathiassen

Vågen Barnehage

Ninamerete.mathiassen@skjervoy.kommune.no

Dagfinn Thomassen

Vaktmesterne og renholdere

 

Johanne Flatvold

TU avd. Solsikken avlastningsbolig

Johanne.flatvold@skjervoy.kommune.no

Thomas Bless

Terminalen

thomasblessyou@hotmail.com

Julie Hansen

Sykehjem

Julie.hansen@skjervoy.kommune.no

Thore Evensen

TU avd. Malenaveien

omsorgsbolig

Thore.evensen@skjervoy.kommune.no

Ingrid Johansen

Hjemmetjenesten

Ingrid.johansen@skjervoy.kommune.no

Sveinung Sørli

Skjervøy ungdomsskole

Sveinung.sorli@skjervoy.kommune.no

Arbeidsmiljøutvalg

Representanter i AMU for perioden 2015 - 2019:

Arbeidsgiver - Faste representanter (vara i parentes)

  • Cissel Samuelsen (leder) (Tommy Hansen)
  • Tommy Hansen (Kjell Ove Lehne)
  • Eldbjørg Nyvoll (Monica Wolf)

Fagforbundet - Faste representanter

  • Sissel Moksnes
  • Dagfinn Thomassen

Utdanningsforbundet - Fast representant (vara i parentes)

  • Håvard Paulsen (Randi Larsen)

Hovedverneombud - Fast representant (vara i parentes)

  • Heidi Granberg (Nina Mathiassen)

Sekretær

Helene Solvang, personalsjef

Helse, miljø og sikkerhet

Alle virksomheter i Norge er pålagt å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Ved å etablere, utøve og vedlikeholde et internt kontrollsystem for HMS sikrer arbeidsgiver at regler og forskrifter ivaretas, og at HMS-prestasjonene kontinuerlig forbedres.

Se Skjervøy kommunes HMS håndbok her (klikkbar lenke)

Personvernombud

Personvernombudet for Skjervøy kommune er Sissel Moksnes.
Kontaktinformasjon: 
Tlf 7777 5607/90763900
Epost: fagforbundet@skjervoy.kommune.no
Post: Skjervøy kommune - Personvernombud, Postboks 145, 9189 Skjervøy