NAV Skjervøy: Nye åpningstider publikumsmottak

nav

NAV Skjervøy endrer åpningstiden i publikumsmottaket fra 15. mai. Vi vil ha åpent mandager - onsdager og fredager fra kl 10:00 - 14:00.

  • Vi vil fotsatt gjennomføre avtalte timesamtaler mandag til fredag. 
  • Dersom du ønsker å snakke med NAV Skjervøy når publikumsmottaket er stengt, så kan du ringe NAV telefonen: 55 55 33 33 og be om å få snakke med en veileder.
  • Du finner informasjon om NAV sine tjenester og ulike skjemaer på vår hjemmeside: nav.no
  • Du finner informasjon om din sak og utbetalinger fra NAV på våre hjemmesider under Ditt NAV. (gjelder ikke økonomisk sosialhjelp).
Web levert av CustomPublish AS