NAV Skjervøy endrer åpningstidene fra og med mandag 1.mai 2017

NAV-kontoret endrer sine åpningstider for drop-in henvendelser fra og med 1. mai

nav

Åpningstidene blir som følger: Mandag, onsdag og fredag fra klokken 12.00 til 14.00.

NAV Skjervøy skal bli bedre på å hjelpe flere ut i arbeid og aktivitet og skape gode brukermøter. Stadig flere får løst sine henvendelser via vår nettside, selvbetjeningsløsninger og telefon, og dermed er ikke behovet for betjent publikumsmottak like stort. NAV Skjervøy ønsker å bruke den frigjorte tiden på innbyggerne i Skjervøy som trenger det mest, og tirsdag og torsdag vil kontoret være tilgjengelig for planlagte møter avtalt på forhånd.

Er du usikker på om du trenger å oppsøke NAV kontoret?

Sjekk hvor du får den beste hjelpen i NAV: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Relatert+informasjon/sjekk-hvor-du-f%C3%A5r-den-beste-hjelpen-i-nav#chapter-7

Sannsynligvis finner du svar på www.nav.no, eller på telefon 5555 3333 eller chat. 

Web levert av CustomPublish AS