Nasjonal Pårørendeundersøkelsen 2017

Undersøkelsen stenger 1. mars 2018

Bilde pårørende_250x157

Også i år vil vi i Pårørendealliansen (som er en pårørendeorganisasjon for pårørende) gjennomføre en Nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for.

Rundt 800 000 er til enhver tid i en pårørendesituasjon til noen i Norge.

Helseminister Bent Høie lovet 13.11.2017 at Regjeringen vil iverksette arbeid med Nasjonal strategi for pårørende, her blir denne undersøkelsen et viktig bidrag. Her er link til uttalelsen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/en-viktig-ressurs/id2578933/

For å få vite hva som trengs i en slik strategi, trenger vi kunnskap om hvordan pårørende har det.

 

Her er lenke til undersøkelsen som tar 6-8 min å svare på:

https://no.surveymonkey.com/r/QQ2QWPN

Web levert av CustomPublish AS