Møteplan 2016

Møteplan 2016

 

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Formannskap
Møtestart kl 9:15

 

Ons 10.

Ons 2.

Ekstra tirs 5.

Tors 21.

 

Ons 1.
Ons 29.

Kommunestyre
Møtestart kl 10:15*

Ons 27.
ekstra ord.

 

Ons 16.

 

Ons 11.

Ons 15.

AMU

Tors 28.

 

 

Tors 14.    

Kontrollutvalget

 

Tors 11.

   

Tors. 12

 

Regionrådet

Tirs 26.

  Tirs 29. Tirs 26 (repr.skap)   Tirs 21.

 

 

 

 

Juli

August

Sept

Oktob

Novem

Desem

  Formannskap
Møtestart kl 9:15

 

  Ons 21. Ons 12.

Ons 9.
Ons 30.

 

Kommunestyre
Møtestart kl 10:15*

 

 

ons 14.

Ons 26.

 

Ons 14

AMU 

 

    Tors 25.           

 

  Tors 3.

 

Kontrollutvalget

 

 

Tors 29.   Tors 17.

Regionrådet

 

 

Tirs 6.

  Tirs 8.  

 

* Kommunestyremøter holdes i kommunestyresalen og starter 10:15 dersom annet ikke er spesifisert. Ordfører har fullmakt til å avgjøre når disse møtene starter.

Formannskapsmøter holdes i kommunestyresalen og starter kl 09:15 om ikke annet er spesifisert.

Møtedatoer med blå skrift er linker til saksdokumenter eventuelt åpner de PDF-filer med dokumentene. 

Web levert av CustomPublish AS