Møteplan 2015

Møteplan 2015

 

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Formannskap

 

Man 2.

Man 2.

tirs 10

Man 20.  

Ons 10Man 29

Kommunestyre

 

Ons 18

Ons 18

 

Ons 6.
xo

Ons 17

AMU

 

 

Tors 12.

    Tors 4.

Kontrollutvalget

 

Tors 26.

Tors 26.  

Tirs 05.
man 18 tirs 26

 

Regionrådet

Tirs 27.

  Tirs 24. Tirs 28
(repr.skap)
  Tirs 23.

 

 

 

 

Juli

August

Sept

Oktob

Novem

Desem

  Formannskap

 

  Man 7. Man 12 Man 9.
Man 30

 

Kommunestyre

 

 

 

Ons 28

 

Ons 16

AMU 

 

               

Tors 17.

  Tors 26.

 

Kontrollutvalget

 

 

Tirs 22.

  Tirs 17  

Regionrådet

 

 

Tirs 1.

  Tirs 3.  

 

Kommunestyremøter og formannskapsmøter holdes i kommunestyresalen og starter 

kl 1015 om ikke annet er spesifisert. 

Møtedatoer med bla skrift er linker til sakspapirer.

Web levert av CustomPublish AS