Møteplan 2014

Møtedatoer med blå skrift er link til innkallinger og protokoller

 
 

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Formannskap

 

Man 3

Man 3

Man 7

Man 19

Man 223

Kommunestyre

 

 

Ons 12

 

Ons 7

Ons 18

AMU

 

 

Tors 13

 

 

Tors 5

Kontrollutvalget

 

Fre 28

 

Fre 25

Tirs 13

 

Regionrådet

Tirs 28

 

Tirs 25

Tirs 29

Tirs 13

Tirs 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Juli

August

Sept

Oktob

Novem

Desem

  Formannskap

Tors 3

 

Man 8, man 22

Man 13

Man 3, 24

 

Kommunestyre

 

 

 

Ons 29

 

Ons 17

AMU 

 

               

Tors 25

 

Tors 27

 

Kontrollutvalget

 

 

Tirs 16

 

Tirs 18

 

Regionrådet

 

 

Forsk.dag 22-27
Tirs 2

Tirs 28

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunestyremøter og formannskapsmøter holdes i kommunestyresalen og starter 

kl 1015 om ikke annet er spesifisert. 

 

Web levert av CustomPublish AS