Møte i Venneforeninga for Solovki

Tirsdag 10. juni kl.20.00

Sted: Rådhuskantina

    Tema:
  1. Kortfilm fra Solovki
  2. På spor etter russisk kultur i Nord-Troms v/Helge Guttormsen
  3. Loddsalg og medlemstegning

Solovki
Web levert av CustomPublish AS