Møte i kontrollutvalget 25. april

Ekstraordinært møte

Vedlagt følger innkalling til ekstraordinært møte i kontrollutvalget i Skjervøy kommune den 25.04.2014. Sakspapirene vil bli ettersendt elektronisk og per post så snart de foreligger.

Med vennlig hilsen

Audun Haugan

Rådgiver

K-Sekretariatet IKS

Postadresse: Postboks 6600, 9296 Tromsø

Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø

 

Tlf.:  77 78 80 43

Mobil: 91 69 18 42

E-post: audun@k-sek.no

Web levert av CustomPublish AS