Ledige stillinger i tjenesten for utviklingshemming (TU)

Søknadsfrist: 09.09.2019

 

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester.

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

Ønsker du å bytte ut et hektisk byliv med roligere omgivelser?

Kan du trives med gåavstand til det meste?

Da er livet i Skjervøy et godt valg for deg!

 

Skjervøy kommune har ledige stillinger i tjenesten for utviklingshemming (TU) med tiltredelse så snart som mulig.

 

For snarlig tiltredelse har vi følgende stillinger ledig:

·         1 stk. vikariat med mulighet for fast tilsetting 100% stilling for helsefagarbeider med langvakt turnus hver 4. helg.

·         1 stk. vikariat med mulighet for fast tilsetting 50% stilling for helsefagarbeider med langvakt turnus hver 4. helg.

·         1 stk. vikariat med mulighet for fast tilsetting 100% stilling for vernepleier med langvakt turnus hver 4. helg.

·         2 stk. faste 53,52% nattevaktstillinger for helsefagarbeider med vakter hver 3. helg.

·         1 stk. fast 100% stilling for helsefagarbeider som vikar/ sykevikar innenfor TU - tjenesten.

For å jobbe som fast vikar må du være en fleksibel person og takle endringer på en god måte. Du må være utadvendt og selvstendig i din jobb. Du må være sikker i utøvelsen av faget, og trives med å arbeide ved flere arbeidssteder.

·         2 stk. 50% fast stilling for helsefagarbeider eller annen relevant utdanning. Stillingen skal Øke arbeidsdeltakelsen for unge personer med nedsatte funksjonsevner.

Følge opp enkeltbrukere 1:1 i dagliglivet. Tverrfaglig samarbeid mellom ulike aktører

 

Arbeidsoppgaver for vernepleierstillingen:

·         Vernepleier inngår i ei høyskolegruppe med fra før av og tilsammen 7 vernepleiere

·         Vernepleier har i samråd med virksomhetsleder ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av de tilbud som gis til virksomhetens tjenestemottakere.                                                 

·         Samarbeide med brukere, hjelpeverger, pårørende, ansatte og andre aktuelle samarbeidspartnere.

·         Organisere fagmøter.

·         Veiledning av de ansatte.

·         Oppfølging av vedtak i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9, samt individuelle planer.

·         IPLOS registrering.

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

-          Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

·         Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.

·         Er inkluderende ved at du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner.

·         Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

·         Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

Litt om virksomheten:

TU- tjenesten tilbyr helse- og omsorgstjenester til barn, unge og voksne med utviklingshemming, og består av flere leiligheter som er privat leid av tjenestemottakerne, samt 3 avlastningshybler.

 

Vi har som overordnet mål at alle som mottar tjenester fra oss skal oppleve god livskvalitet og få en optimal hverdag med utgangspunkt i tjenestemottakernes ønsker og behov.

Vår tjeneste består i å skape en meningsfylt hverdag til alle våre tjenestemottakere. Vi tilbyr aktiviteter og arbeidstrening, samt samarbeider med andre aktører for å tilrettelegge for arbeidsnærvær.

 

Lønn i henhold til gjeldende tariff.

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

 

Søknaden må gi opplysninger om:

 

-          CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

-          bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

-          telefonnummer og e-postadresse

-          eventuelle referanser

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Flere opplysninger om stillingen gis av Virksomhetsleder TU – tjenesten Elisabeth Sørensen tlf. 77 77 56 82 e-post elisabeth.sorensen@skjervoy.kommune.no

 

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man på www.skjervoy.com

 

-          Søknad sendes elektronisk: her

 

Søknadsfrist: 09.09.2019

Web levert av CustomPublish AS