Ledige stillinger i hjemmetjenesten

Søknadsfrist: 09.09.2019

Kystbyen - Helge Guttormsen

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter

for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca. 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester.

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

 

Helse- og omsorgsetaten hjemmetjenesten har ledig 2 stk. faste helgestillinger på 13,77% og 14,24% med tiltredelse så raskt som mulig.

 

Kvalifikasjoner:

hjelpepleier/helsefagarbeider/assistenter.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

·         Selvstendighet og evne til å jobbe tverrfaglig

·         Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig

·         Samarbeidsvillig

·         Førerkort for bil

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

-          Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

·         Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.

·         Er inkluderende ved at du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner.

·         Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

·         Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

 

Litt om virksomheten:

Skjervøy kommune har et sterkt fokus på at enkeltmennesker skal kunne bo i hjemmet lengst mulig.

Det er en rekke tjenester som hører under vår kommunes helse – og omsorgstjenester. Vi har et Helsesenter med ei aktiv sykestue, sykehjem, skjerma enhet, legekontor og ergo/fysikalsk avdeling i samme bygg.

Hjemmetjeneste har hovedkontor på helsesentret. I 2. etasje på Helsesentret er det 10 omsorgsboliger som hjemmetjenesten yter hjelp til fra morgen til kveld. Vaktrommet til hjemmetjenesten finnes i denne etasjen.  

Hjemmetjenesten yter også hjelp i andre tilrettelagte omsorgsboliger og i hjemmet til brukerne.

I personalgruppen til hjemmetjenesten inngår sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere, hjemmehjelpere, assistenter og merkantil stilling. I hjemmetjenestens team er kreftsykepleier tilknyttet personalgruppen.

For tiden er arbeidstid i hjemmetjenesten i todelt turnus.

Lønn i henhold til gjeldende tariff.

Flyttegodtgjøring etter eget reglement for fast ansatte.

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Politiattest kreves før tilsetting.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Søknaden må gi opplysninger om:

 

-          CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

-          bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

-          telefonnummer og e-postadresse

-          eventuelle referanser

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Flere opplysninger om stillingen gis av virksomhetsleder for hjemmetjenesten Trond Aardal tlf. 77 77 57 32 e-post. Trond.aardal@skjervoy.kommune.no

           

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man på www.skjervoy.com

-          Søknad sendes elektronisk: her

 

 

Søknadsfrist: 09.09.2019

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS