Ledig stilling som fagarbeider i IKT ved Skjervøy barneskole/SFO fra 1. august - 2018

Søknadsfrist: 15.05.2018

Skjervøy kommune

Kultur- og undervisningsetaten

 

 

Skjervøy kommune er med ca.2900 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

 

Kommunen har gode oppvekstvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant annet skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

 

LEDIG STILLING SOM FAGARBEIDER I IKT

VED SKJERVØY BARNESKOLE/SFO FRA 1. AUGUST 2018

 

Det vil ledig en 50 % fast stilling som IKT-fagarbeider (servicemedarbeider) fra 1. august 2018 ved Skjervøy barneskole.

          

Ønskede kvalifikasjoner:

 

- Fagarbeider i IKT

- Gode samarbeidsevner og fleksibel mht til arbeidsoppgaver

- Søkere med annen relevant utdanning rettet mot IKT/data er også av interesse.

- Praksis fra lignede arbeid kan veie opp for manglende utdanning

 

Skjervøy barneskole/SFO har 207 elever og ca 50 ansatte i hel- og delstillinger neste skoleår.

Vi søker en medarbeider som kan:

  • Bistå elever og ansatte i skolen med PCer og iPader.
  • Vedlikeholde utstyr som SmartBoard-tavler, projektorer, oppsett av datamaskiner i domene, samt kjennskap til FEIDE.
  • Montere diverse IT-utstyr ved skolene.
  • Bistå i enkle oppgaver på kommunens servere, MS Active Directory bør kjennes til

·         Gjennomføre diverse nettverksarbeid - enkel patching, switchkonfigurering og feilsøking i samråd med IT-avdelingen.

  • Bidra i vurderingen av hvilke IKT-løsninger skolen skal satse på
  • Ha ansvar for at forskrifter, lover og standarder følges, samt at informasjonssikkerheten og personvernet ivaretas

 

Stillingen vil samarbeide med kommunens IT-avdeling.

 

 

 

 

Utvidelse av stillingen

Skjervøy barneskole har også behov for tilsatte som arbeider med barn med særlige behov.

Dersom det er søkere som har erfaring/utdanning innenfor dette feltet, kan det være mulig å øke stillingsdelen i en slik kombinasjon. Ønske om dette må opplyses i søknaden.

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Menn oppfordres til å søke.

 

Mer info kan fås hos:

             Barneskolen: rektor Kristin Norheim, 77775652/40061262

            

 

Søknaden må gi opplysninger om:

 

-          CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

-          bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

-          telefonnummer og e-postadresse

-          eventuelle referanser

 

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Det kan bli aktuelt å kalle søkere inn til intervju. Lønn etter avtale.

Den som blir tilsatt, må framlegge politiattest av ny dato.

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man på www.skjervoy.com

 

 

 

-          Søknad sendes helst elektronisk: her

 

-          eller skriftlig søknad på e-post:   post@skjervoy.kommune.no

-          eller pr post:

 

Skjervøy kommune, Kultur- og undervisningsetaten, Boks 145 G

9189 SKJERVØY

 

 

 

Søknadsfrist: 15. mai 2018

 

 

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS