Ledig 100 % fast stilling som hjelpepleier / helsefagarbeider m/videreutdanning i psykisk helse og rus

Søknadsfrist: 09.09.2019

Kystbyen - Helge Guttormsen

 

 

 

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester.

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

Ønsker du å bytte ut et hektisk byliv med roligere omgivelser?

Kan du trives med gåavstand til det meste?

Da er livet i Skjervøy et godt valg for deg!

 

Skjervøy kommune har ledig nyopprettet fast stilling 100% for hjelpepleiere/ helsefagarbeidere med videreutdanning i psykisk helse og rus. Tiltredelse så snart som mulig

 

Stillingen har følgende arbeidsområder:

Virksomhetens arbeidsområder er innen rus- og psykisk helseutfordringer. Arbeidsoppgavene består i oppfølging som skal sikres at brukere med rus- psykisk helseutfordringer får et helhetlig og tverrfaglig tjenestetilbud fra tidlig kartlegging, oppfølging, evaluering, samarbeid med lege, spesialisthelsetjenesten, NAV, Skjervøy Arbeidssamvirke og andre samarbeidspartnere. Tjenesten skal forebygge og redusere problemutvikling og fremme brukerens mestring av eget liv. Der det er naturlig skal tjenesten være koordinator for det tverrfaglige samarbeidet.

 

Kvalifikasjoner:

Fagbrev som hjelpepleier/helsefagarbeider med videreutdanning i psykisk helse og rus. Andre med relevant fagskoleutdanning kan også søke.

Ønskede kvalifikasjoner:

·         Selvstendighet og evne til å jobbe tverrfaglig

·         Engasjement for å jobbe med endring der også fysisk aktivitet inngår

·         Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig

·         Interesse for velferdsteknologi, og digital ferdighet.

·         Faglig oppdatert

·         Samarbeidsvillig

·         Praksis fra fagfeltet er en fordel

 

 

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

-          Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

·         Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.

·         Er inkluderende ved at du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner.

·         Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

·         Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

Litt om virksomheten:

Virksomheten består pr. i dag av 2,5 stillinger, fordelt på en sosionom og to sykepleiere. Arbeidstiden er på ordinær dagtid fra mandag til og med fredag til brukere som bor i egen bolig, leier kommunalt eller privat, og personer som bor i omsorgsbolig.

 

Lønn i henhold til gjeldende tariff.

 

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

 

Personlig egnethet og evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt

Menn oppfordres til å søke

 

 

Søknaden må gi opplysninger om:

 

-          CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

-          bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

-          telefonnummer og e-postadresse

-          eventuelle referanser

 

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Flere opplysninger om stillingen gis av Avdelingsleder Sissel Eriksen

Tlf. 77 77 55 69/ 48 24 01 26, e-post. Sissel.eriksen@skjervoy.kommune.no

 

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man på www.skjervoy.com

 

-          Søknad sendes elektronisk: her

 

 

Søknadsfrist: 09.09.2019

Web levert av CustomPublish AS