Kunnskapsprøven - alkoholloven

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven.
For å avlegge kunnskapsprøve kontakter du den aktuelle bevillingsmyndighet:

  • For kommunale salgs- og skjenkebevillinger: Kommunen hvor virksomheten utøves, eller i hjemkommunen
  • Statlige skjenkebevillinger for skip: Fylkesmannen i det fylket virksomheten er registrert som bevillingshaver
  • Statlige skjenkebevillinger for tog og fly: Helsedirektoratet

Personer med tilknytning til Forsvarets befalsmesser kan avlegge prøven i den kommunen hvor virksomheten utøves eller i hjemkommunen.
Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige.
Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøven.

 

 

 

Målgruppe

Styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling

 

 

 

Pris for tjenesten

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

 

 

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

 

 

 

Kunnskapsprøven - informasjon fra Helsedirektoratet
aaa

Lover og retningslinjer

Se alkoholforskriften kapittel 5  Kunnskapsprøve.

Forskrifter

Alkoholforskriften

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For å gjennomføre kunnskapsprøven bes du ta kontakt med Sentraladministrasjonen v/ Kathrine Kaasbøll Hanssen.

Du vil da få dato og klokkeslett for gjennomføring av prøven. 

Husk å ha med gyldig legitimasjon ved prøvetaking. 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Sentraladministrasjonen
Telefon:77775500
Epost:post@skjervoy.kommune.no
Postadresse:Postboks 145-G 9189 Skjervøy
Besøksadresse:Skoleveien 6

Ansvarlig enhet

Avdeling:Sentraladministrasjonen
Telefon:77775500
Telefaks:77775501
Epost:post@skjervoy.kommune.no
Nettadresse:http://www.skjervoy.kommune.no
Postadresse:Postboks 145-G 9189 Skjervøy
Besøksadresse:Skoleveien 6
Åpningstid:0900 - 1500

Kontaktpersoner

Navn:Kathrine Kaasbøll Hanssen
Tittel:Formannskapssekretær/Arkivleder
Mobil:90 56 87 47
Epost:kathrine@skjervoy.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-04-11 14:49
Web levert av CustomPublish AS