Kommunestyremøtet 28.02.07

Sakspapirer til møte

Kommunestyret skal bl.a. behandle: Justering av festeavgifter, forskrift for direkte valg av ordfører mm

Web levert av CustomPublish AS