Kommunestyremøte 06.11.07

Saksdokumenter til møte

Kommunestyret skal bl. a. behandle balansering av budsjettreguleringer høsten 2007 , økonomirapport investeringer 2007, aksjetegning i Arnøy og Laukøyforbindelsen AS, mm.

Web levert av CustomPublish AS