Interkommunalt samarbeide om telefoni

Skjervøy kommune er nå med i en interkommunal telefoniløsning med nabokommunene.
telefon

Interkommunalt samarbeide om telefoni

Skjervøy kommune har sammen med nabokommunene etablert en felles telefoniløsning.

Denne løsninga er basert på at vi bruker fibernettet som er etablert i regi av Bredbåndsfylket Troms (BBFT) som felles nettverk mellom kommunene. I tillegg har vi etablert en felles telefoniserver som er redundant (dobbel) og plassert i datasentra i nettet. Selve telefonileveransen er ivaretatt av Ventelo der de leverer "linja" via BBFT som en ren IP-telefoni løsning. Foreløpig er kommunene Kvænangen, Kåfjord og Storfjord med i samarbeidet.

Resultatet av dette er at alle kommuner som er med i løsninga kan ringe hverandre på interne numere. I tillegg har vi med dette redusert trafikkostnaden ved å flytte telefoni fra analoge/ISDN linjer til IP-telefoni. Løsninga har også mange muligheter for nye tjenester som vil komme publikum til gode i tillegg til enklere og bedre samarbeide mellom kommunene.


 

Web levert av CustomPublish AS