Innkalling til møte 28-nov 05

Formannskapet

Formannskapet skal bl.a. behandle søknad om kommunal garanti - utbygging av Verftsveien Boligfelt,
Rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
mote-saksb
Web levert av CustomPublish AS