Innkalling til formannskapsmøte 14.11.06

Sakspapirer

formannskapet skal blandt annet behandle tildeling av kulturmidler, søknad om fritak fra kommunale avgifter , reguleringsendring i Hollendervika

Web levert av CustomPublish AS