Innkalling kommunestyremøte 17.06.04

Kommunestyret skal bl.a. behandle rullering av edruskapspolitisk handlingsplan pkt IV bevillingspolitikk
Div søknader om skjenke/salgsbevillinger
Web levert av CustomPublish AS