Det vil alltid være en helsesøster til stede under åpningstiden. Annenhver torsdag vil det være lege tilgjengelig, samt noen av torsdagene har vi jordmor. 
Åpent hver torsdag i skoleåret 19,00-20,30. Stengt i ferier og på helligdager. Ved behov utenom dette kan en ta kontakt med helsestasjonen.