Helsestasjon for ungdom

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet,  kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold. Du kan også få henvisning videre til spesialist. Helsestasjonen er en deltjeneste til den vanlige helsestasjonsvirksomheten.

Målgruppe

Ungdom opp til 20 år

Ungdom opp til 24 år

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1, § 2-3

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvend deg til din nærmeste helsestasjon. Du trenger ikke å bestille time.

Åpningstid: Vi følger skoleruta, og har åpent hver torsdag fra kl. 19.00 - 20.30.

Hvor: Skjervøy helsestasjon, 1. etg. på rådhuset

Tilstede: Her kan du treffe helsesøster, jordmor og lege (Lege er annenhver torsdag).

Kontakt: vi kan nåes på telefon 7777 5575 i åpningstiden.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helsesøstertjenesten
Telefon:77 77 55 75
Postadresse:Postboks 134 G 9189 SKJERVØY
Besøksadresse:Skoleveien 6 9180 SKJERVØY

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-01-24 15:34
Web levert av CustomPublish AS