Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Skjervøy kommune har satt ned ei gruppe som skal utarbeide en handlingsplan Mot vold i nære relasjoner.

Gruppa består av: Ingrid Lønhaug (leder), Eldbjørg Ringsby og Mette Øyen Bless. Handlingsplanen skal være ferdig innen utgangen av 2010. Bakgrunnen for arbeidet, er at det er vedtatt en ny lov, som pålegger kommunene å ha et krisesentertilbud. Dette tilbudet kan drives av kommunen, i samarbeid med flere kommuner, eller en kan kjøpe tjenesten fra en vertskommune gjennom en avtale. Det skal gis tilbud til både kvinner og menn.

Web levert av CustomPublish AS