Grunnskoleopplæring for voksne

Generelt

Oppdatert: 2017-08-18T15:16:02.000+00:00

Beskrivelse

Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring og kan søke om dette. Opplæringen gjelder vanligvis de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Opplæringen skal tilpasses ditt behov. Det gjelder både omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasser sammen med barn og unge.

Pris

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Regelverk

Se spesielt opplæringslova § 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

Praktiske opplysninger
Web levert av CustomPublish AS