Kultur- og undervisningsetaten

Barnehagesatser

Plasstørrelse:

      1. barn

2. barn (30 % mod.)

3. barn (50 % mod.)

     100 %

2990,-

2093,-

1495,-

       80 %

2691,-

1884,-

1345,-

       60 %

2093,-

1465,-

1046,-

       50 %

1794,-

1256,-

897,-

       40 %

1495,-

1047,-

748,-

       20 %

897,-

628,-

448,-

Dagplass:                    kr. 200,-
Mat, full plass:            kr. 300,-

SFO-satser

Plasstørrelse:

      1. barn

2. barn (40 % mod.)

3. barn (60 % mod.)

Fra 20 t/u    

2380,-

1480,-

1012,-

Inntil 20 t/u

1.540,-

964,-

676,-

Inntil 10 t/u

940,-

604,-

436-

Dagplass:                   
Hel – 4 timer eller mer:    150,-
Halv – under 4 timer:        100,-
Maks 5 dager pr halvår

Kulturskolen

Årspris elever under 18 år:

Gruppe A:

  1 – 3 elever

1.500,-

Gruppe B:

  4 – 9 elever

1.300,-

Gruppe C:

10 og flere

  600,-

Søskenmoderasjon 50%

Årspris elever over 18 år:

Gruppe A:

  1 – 3 elever

2.800,-

Gruppe B:

  4 – 9 elever

2.450,-

Gruppe C:

10 og flere

1.000,-

Refusjon for lag og foreninger for kjøp av dirigent: 200,- per time.

 

Kino

 • Standard billettpris alle dager: 120,-
 • Barne- og familiefilmer: 100,-
 • Enkelte filmer kan ha høyere pris

Billetter kjøpt på nett:                                                                                               

 • Standard billett:  (+ Kr 5 i avgift): 100,-
 • Barne- og familiefilmer (+ kr 5 i avgift): 90-  
 • Enkelte filmer kan ha høyere pris

 

Skjervøy svømmehall

 • Enkeltbillett for voksne: 50,-
 • Enkeltbillett for barn: 20,-
 • Klippekort for voksne: 375,-
 • Klippekort for barn: 150,-
 • Leie pr time ikke innt.bringende arr: 300,-
 • Leie pr time innt.bringende arr.: 500,-
 • Dersom det kreves ekstra betjening/vask betales de reelle utgifter i tillegg.

 

Skjervøy idrettshall

 • Pr dag ved messe eller andre større arr.: 4.200,-
 • Helgeleie halv hall pr time, ikke innt.: 200,-
 • Helgeleie hele hallen pr time, innt.bringende: 310,-
 • Leie pr time privat/ikke inntektsbringende arr.: 200,-
 • Leie pr gang SFO-lokalet (privat ikke inntekt): 300,-

Dersom det kreves ekstra betjening/vask betales de reelle utgifter i tillegg.

 

Skjervøy kulturhus

Leiesatser:
kommersielle/ private aktører
Ideelle org. Lag/foreninger

Storsalen – arrangement u/billett

3000,-

1200,-

Storsalen – arrangement m/billett

4000,- + 10 % av billettinntekter

10 % av billettinntekter

Minimum kr 500,-

 

Ved bruk av billettsystemet kommer en avgift på kr. 5,- pr. billett i tillegg.

 

 

Ved behov for lyd, lys og annen teknisk bistand: kr 300 pr t for kommersielle/private aktører. Kr 200 pr t for ideelee org. lag/foreninger.

 

Skoler

 • Overnatting 1. natt: 65,-
 • Overnatting fom 2. natt: 60,-

 

Biblioteket

 • 1. purring: 0,- kr
 • 2. purring: 0,- kr
 • 3. purring: 30,- kr - for lånere over 15 år

Erstatningskrav: Låneren er erstatningspliktig dersom lånt materiale skades eller tapes. Biblioteket fastsetter erstatningssummen etter skjønn på grunnlag av innkjøpspris og eventuell slitasje + purregebyr og evt. kommunale omkostninger.

 

Leiesatser for Kiilgården
Utleie 1. etasje
Helg (fredag-søndag)

 • 1 dag: kr. 2000,-
 • 2 dager: kr. 2500,-
 • 3 dager: kr. 3000,-

Øvrige ukedager:

 • Leie 1. etg. Kr. 1000,- pr. dag
 • Leie spisestue m/kjøkken: Kr. 500,- pr. dag

Satsene gjelder private arrangement og leie til næringslivet. Lag, foreninger og kommunale virksomheter betaler halv pris på «ikke- inntektsbringende» arrangement. Det kan inngås egne avtaler for fast ukentlig leie på årsbasis.

 

Leie Newtonrom 2019:

 • Leie pr dag (kl 09 – 15) m/lærer/omviser: kr 5000,-
 • Leie pr time på dagtid m/lærer/omviser: kr 1200,-
 • Leie pr time på kveldstid m/lærer/omviser: kr 1500,-
 • Leie pr time helg m(lærer/omviser (fre – søn): kr 1800,-
 • Det kan avtales egen leiepris dersom rommet leies ut over en lengre periode.

 

Helse- og omsorgsetaten

Teknisk etat

Gebyrer teknisk etat 2019 (klikkbar lenke)

Gebyrer havna 2019 (klikkbar lenke)

Skjervøy rådhus / Sentraladministrasjon

Utleie rådhuskantina:

Rådhuskantina leies ut til alt fra private arrangementer til møter og lignende. 

Satser: 1500,- per døgn

Satser kommunalt ansatt: 750,- per døgn

Utleiereglement, rådhuskantina (klikkbar lenke)

Sjekk tilgjengelighet for ønsket dato her, før du bestiller (klikkbar lenke)

SKJEMA for bestilling finner du her (klikkbar lenke)

Andre gebyrer og satser