Formannskapsmøte 2.februar 2004

Sakspapirer

Formannskapsmøtet 2.februar 2004 skal bl.a behandle delingssaker for eiendommer på Arnøy og Maursund, økt behov for industritomter og stillingsøkning i veterinærtjenesten.
mote-saksb
Web levert av CustomPublish AS