Formannskapsmøte 13. feb. 2008

Saksdokumenter til møte

Formannskapet skal bl. behandle fiskerihavneplan, søknader om tilleggstomter, fremtidig disponering av øvre
del av Prestegårdsjorda
Web levert av CustomPublish AS