Formannskapsmøte 11. september 2003

Møteprotokoll

Formannskapsmøtet 11. september behandlet søknad om støtte til bygging av kiosk/lager for Arnøy IL, flere eiendomssaker og byggeplan for hytteområde på Vorterøya.

mote-klubbe
Web levert av CustomPublish AS