Formannskapet 04.06.08

Innkalling til møte

Formannskapet skal bl.a. behandlet Fiskerihavneplan, Rullering av økonomiplan, Utvidelse av tomt
Kirkegårdsveien 42,44 og 40
Web levert av CustomPublish AS