DRIFTSUTVALGET 3. JUNI - 08

Møteinnkalling

Driftsutvalget skal bla behandle Fiskerihavneplan, felling av elg, redusert fartgrense i Simavåg osv.
mte
Web levert av CustomPublish AS