Dokumenter til formannskapsmøte 3.juni 2005

Formannskapet

Formannskapet skal behandle reguleringsplan Ytre Havn, Endring av reg.plan Fiskenes og deler av Ytre Havn, søknader om deling av eiendommer etc.
fsak3103
Web levert av CustomPublish AS