Brukerstyrt personlige assistenter

Søknadsfrist 1. mai

Stillingsbilde Skjervøy

 

Skjervøy kommune søker brukerstyrt personlig assistent (BPA) med inntil 38 timer pr uke.

Timetallet kan fordeles på 2 stillinger a 50 % eller 3 stillinger a 35 %.

Det er varierende arbeidstid som må tilpasses bruker, dag/kveld/helg.

 

Vi søker kvinnelige assistenter som kan ivareta grunnleggende behov og oppfølging i dagliglivets gjøremål.  Det er ønskelig at assistentene har gode pedagogiske evner og har god kjennskap til digitale læremidler for personer med særskilte utfordringer.

Arbeidsted er i hjemmet til bruker og i nærmiljøet.

Det er ønskelig at søkerne har sertifikat.

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Nærmere opplysninger om BPA- ordningen se www.ro.no/veileder.htm eller kontakt helse- og sosialtjenesten Skjervøy kommune på telefon 77 77 55 55.

Søk elektronisk her

Tiltredelse snarest

 

 

Søknadsfrist: 01.05.2019

 

Web levert av CustomPublish AS