Brannkonstabel/sjåfør, inntil 2 stillinger vikariat med mulighet for fast.

Søknadsfrist: 28.08.2019

Kystbyen - Helge Guttormsen

 

Stillingen har følgende arbeidsområder:

Med bakgrunn i dimensjoneringsforskriften skal det tilsettes brannkonstabel/sjåfør. Vi søker derfor etter dyktige sjåfør som skal være med i beredskapsstyrken og inngå i kommunens brannvakt. Stillingene er underlagt beredskapsleder. Organisering av beredskapen er i stadig utvikling og andre beredskapsformer kan komme i framtiden.

 • Stillingsbrøk: 1.33% og deltakelse i vaktordning etter oppsatt vaktplan.

 • Oppstart snarest.

  Kvalifikasjoner:

 • Førerkort for tyngre kjøretøy klasse C

 • Gyldig politiattest

 • Tilfredsstillende helseattest må framlegges før tiltredelse videre er det krav om å bestå fysisk test.

 • Ønskelig med kompetansebevis kode 160.

 • Ønskelig med yrkesutdanning for brannkonstabel. jf. § 7-3.

Den som tilsettes i stillingen må tilfredsstille kompetansekravene som fremkommer i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, kap. 7. Relevante kurs og opplæring vil bli gitt, dersom søker ikke oppfyller kompetansekravene i forskriftene.

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

 • Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

 • Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, viser initiativ og er fleksibel.

 • Er inkluderende ved at du er imøtekommende og samarbeider godt og konstruktivt.

 • Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

 • Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

  Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

  Litt om virksomheten:

  Skjervøy brannvesen består av et deltidsbrannkorps med konstabler, sjåfører og befal. Sjåfører og befal går i vakt i henhold til oppsatt vaktplan. Denne stillingen vil derfor inngå i denne vaktordningen. Det kan bli endringer i vaktplanen. Skjervøy brann og redning inngår i Nord-Troms brannvesen, hvor det er felles brannsjef og beredskapsleder for kommunen.

   

  Lønn i henhold til gjeldende tariff.

   

Søknaden må gi opplysninger om:

 

 • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

 • bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

 • telefonnummer og e-postadresse

 • eventuelle referanser

   

Generelle opplysninger

 • Vi ønsker å være representativ for mangfoldet i befolkningen, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke.

 • Ifølge Offentlighetslovens § 25 plikter arbeidsgiver å gjøre søkere oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Vi vil varsle søkere som har bedt om unntakelse fra offentlighet hvis dette ønsket ikke kan imøtekommes.

 • Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk.

Flere opplysninger om stillingen gis av brannsjef Nils Arnold Nilsen tlf 96 09 77 50 eller beredskapsleder Pål Edvardsen tlf. 96 09 77 60.

 

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man på www.skjervoy.com

Søknad sendes elektronisk: her

Søknadsfrist: 28.08.2019

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS