Melankoli konsert med Kjetil Nilsen og Dag Øyvind Thingstad

: Kiilgården
Tid: fredag 9. november 19:00
Kultur
http://www.skjervoy.kommune.no/kulturprogr...