Kommunestyremøte

: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Tid: onsdag 14. mars 10:15
Politikk
http://www.skjervoy.kommune.no/moete-i-skj...