Med åttringen Balldurska til Sørøya

10 dager i august 2017 – tre gamlinger på tur i en åttring fra Skjervøy til Sørøya.
Kom og hør besetningens opplevelser med vind og vær, møte med folk og opplevelser langs kysten.

Velkommen!

Arrangør: Skjervøy folkebibliotek
: Kiilgården
Tid: onsdag 21. mars 18:30
http://www.skjervoybibliotek.no/arrangemen...