skjerm3

Fra 1. november -15

Alle innbygerne i Skjervøy kommue har fått kjernejournal

1. november fikk ca. 200 000 innbyggere i 30 kommuner i området rundt UNN (Harstad, Narvik og Tromsø) sin kjernejournal. Det kan være til stor hjelp i...
legevakt

Fra 1. september -15

Nytt nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september har legevakten samme nummer i hele landet. Det sekssifrede nummeret 116117 uttales: hundreogseksten-hundreogsytten.
Bufdir2

FOSTERHJEMSKAMPANJEN: Har du rom for en til?

Over 11 000 barn og unge i Norge bor i fosterhjem og antallet øker fra år til år. I den nasjonale rekrutteringskampanjen for fosterhjem som starter de...
Innføring av e-resept

E-resept i Troms

Arbeidet med å innføre e-resept i Troms starter tirsdag 15. mai. E-resept øker sikkerheten og gjør hverdagen enklere for legemiddelbrukere. E-resept e...
Web levert av CustomPublish AS