76% fast stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider

Søknadsfrist 5. juni

Stillingsbilde Skjervøy

Skjervøy kommune har ledig fast stilling i 76% for hjelpepleier/helsefagarbeider med tiltredelse så raskt som mulig

 

Stillingen har følgende arbeidsområder:

36% av stillingen er knyttet opp mot møteplass for sosialt samvær med muligheter for aktiviteter for hjemmeboende som ikke har demenssykdom. Lokaler som kommunen har til rådighet vil bli benyttet til møteplassen.  

De resterende 40 % er i Omsorgsbolig i Skoleveien 4 i 2. delt turnus med jobb hver 3 helg. I denne turnusen er det overvekt av aftenvakter. På aftenvakter er en inne i omsorgsboligen, samt noe ute hjemmetjenesten.

Høsten 2019 vil det vurderes muligheter for langvakter i helgene.

Kvalifikasjoner:

hjelpepleier/helsefagarbeider eller en person som har erfaring fra tjenesten.

Det er en forutsetning at man behersker bruk av digitale verktøy som redskap i arbeidshverdagen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Selvstendighet og evne til å jobbe tverrfaglig

 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig

 • Samarbeidsvillig

 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

 • Personlig egnethet og evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt

 • Førerkort for bil

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

 • Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

 • Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.

 • Er inkluderende ved at du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner.

 • Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

 • Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

  Litt om virksomheten:

  Skjervøy kommune har et sterkt fokus på at enkeltmennesker skal kunne bo i hjemmet lengst mulig.

  Det er en rekke tjenester som hører under vår kommunes helse – og omsorgstjenester. Vi har et Helsesenter med ei aktiv sykestue, sykehjem, skjerma enhet, legekontor og ergo/fysikalsk avdeling i samme bygg.

  Hjemmetjeneste har hovedkontor på helsesentret. I 2. etasje på Helsesentret er det 10 omsorgsboliger som hjemmetjenesten yter hjelp til fra morgen til kveld. Vaktrommet til hjemmetjenesten finnes i denne etasjen.  

  Hjemmetjenesten yter også hjelp i andre tilrettelagte omsorgsboliger og i hjemmet til brukerne.

  I personalgruppen til hjemmetjenesten inngår sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere, hjemmehjelpere, assistenter og merkantil stilling. I hjemmetjenestens team er kreftsykepleier tilknyttet personalgruppen.

  For tiden er arbeidstid i hjemmetjenesten i to delt turnus.

  Lønn i henhold til gjeldende tariff.

  Flyttegodtgjøring etter eget reglement for fast ansatte.

  Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

  Politiattest kreves før tilsetting.

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

   

Søknaden må gi opplysninger om:

 • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

 • bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

 • telefonnummer og e-postadresse

 • eventuelle referanser

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Flere opplysninger om stillingen gis av virksomhetsleder for hjemmetjenesten Trond Aardal tlf. 77 77 57 32 e-post. Trond.aardal@skjervoy.kommune.no

           

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man her på hjemmesiden.

 • Søknad sendes elektronisk: her

   

  Søknadsfrist: 05.06.2019

Web levert av CustomPublish AS