65,72% vikariat som nattevakt for hjelpepleier/helsefagarbeider

Søknadsfrist 20. April

Stillingsbilde Skjervøy

Helse- og omsorgsetaten er i omstilling, noe som betyr at Rus- og psykiatritjenesten og hjemmetjenesten får felles ledelse og ressursbruk fra 01.05.2018.

 

Helse- og omsorgsetaten rus- og psykiatritjenesten har ledig stilling med tiltredelse 18.06.2018!

65,72% vikariat som nattevakt for hjelpepleier/helsefagarbeider eller en person som har erfaring fra tjenesten.

Vikariatet som nattevakt er for perioden 18.06.2018 – 21.05.2019

 

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlig egnethet. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Politiattest kreves før tilsetting.

 

Søknad med oppdaterte arbeidsbevis, godkjente kopier av attester og vitnemål og opplysninger om referanser sendes elektronisk her eller til Helse- og omsorgssjefen, postboks 145G, 9189 Skjervøy

E-post:  helseogomsorg@skjervoy.kommune.no

 

Søknadsfrist 20.april 2018

Web levert av CustomPublish AS