50% fast stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider i bolig på Arnøy

Søknadsfrist 5. juni

Stillingsbilde Skjervøy

Helse- og omsorgsetaten hjemmetjenesten har ledig fast stilling i bolig på Arnøy med tiltredelse så raskt som mulig.

50% fast stilling i bolig på Arnøy for hjelpepleier/helsefagarbeider. Stillingen er i 2. delt turnus med jobb også i helger.

Søkere bør ha førerkort for bil.

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlig egnethet. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

 • Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

 • Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.

 • Er inkluderende ved at du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner.

 • Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

 • Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

  Lønn i henhold til gjeldende tariff.

  Politiattest kreves før tilsetting.

   

Søknaden må gi opplysninger om:

 • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

 • bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

 • telefonnummer og e-postadresse

 • eventuelle referanser

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Flere opplysninger om stillingen gis av virksomhetsleder for hjemmetjenesten Trond Aardal tlf. 77 77 57 32 e-post. Trond.aardal@skjervoy.kommune.no

           

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man her på hjemmesiden

 • Søknad sendes elektronisk: her

   

  Søknadsfrist: 05.06.2019

   

   

   

Web levert av CustomPublish AS