2. gangs utlysning av ledige stillinger som lærere ved Skjervøy barneskole fra 01.08.2018

Søknadsfrist: 16.05.2018

Skjervøy kommune

Kultur- og undervisning

 

 

Skjervøy kommune er med ca.2900 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

 

Kommunen har gode oppvekstvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant annet skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

 

2. GANGS UTLYSNING :

LEDIGE STILLINGER SOM LÆRERE VED SKJERVØY BARNESKOLE FRA 01.08.18

 

Inntil 3 stillinger i 100 %, -  faste stillinger og vikariat fra 1. august 2018.

 

Det søkes etter lærere som har godkjent undervisningskompetanse på barnetrinnet (1-7).

Fagønsker er engelsk, spesialpedagogikk, praktisk estetiske fag og IKT.

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. De som tilsettes, må framlegge politiattest av ny dato.

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk.

Søkere kan bli kalt inn til intervju.

Skjervøy kommune har gjennom lønnspolitiske retningslinjer kompensert lærere som tar videreutdanning, og gir god kompensasjon for tilleggsfunksjoner som klassestyrere.

(kr 29600 pr år). Retningslinjene finner du her

 

Mer info kan fås hos rektor Kristin Norheim, tlf 77775652/40061262

 

Flere opplysninger om kommunen finner en på:

 

www.skjervoy.kommune.no

 

-          Søknad sendes helst elektronisk: her

 

-          eller skriftlig søknad med CV og kopier av vitnemål, attester og referanser sendes på e-post:   post@skjervoy.kommune.no

-          eller pr post:

 

 

Skjervøy kommune, Kultur- og undervisningsetaten, Boks 145 G

9189 SKJERVØY

 

Søknadsfrist: 16. mai 2018

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS