01. des., datoen for stenging av analogt bakkenett, nærmer seg med stormskritt

Som kjent er det digitale bakkenettet for TV-signaler åpent i Troms og Finnmark. Det analoge nettet, som mange med vanlig antenne i dag benytter, vil stenge den 01. desember 2009. I Medietilsynet får vi daglig spørsmål fra folk i Troms og Finnmark som er usikre på forhold omkring dette, og flere vil det bli i tiden som kommer.
www.medietilsynet.no

Mange aktører vil nå kjøre tunge reklamekampanjer for å kapre oppmerksomheten om sitt produkt. Det er ikke lett for den enkelte å orientere seg i jungelen av tilbud.

Medietilsynets rolle er å tilby "plattformnøytral informasjon" til publikum, altså være en nøytral og objektiv rådgiver uten kommersielle interesser av noe slag.

Ved å henvende deg til Medietilsynet på vår informasjonstelefon 815 52 900 eller på hjemmesiden www.Digitaltvinorge.no, vil du få de opplysningene du har behov for å vite.

Web levert av CustomPublish AS